www.ตัวซี.com

สินค้าขายดี

.

 

 

เหล็กตัวซี เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เหล็กตัวซี มอก.

 

ตัวซี ตัว ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซี ตัวซ๊

ตัว

ราคาตัวซี ตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งตัวซี095-382-4356.

ตัวซี C 3"x1"1/2x1.6mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 3"x1"1/2x2.3mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 4"x2"x1.6mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 4"x2"x2.3mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 5"x2"x2.3mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 5"x2"x3.2mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 6"x2"x2.3mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซี C 6"x2"x3.2mm  www.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กเสา H 6 เมตร

ราคาเหล็กH 9เมตร

ราคาเหล็กH 12เมตร

สั่งสินค้า ถามราคา  อยากถามราคา สั่งซื้อ โทรมาได้เลยค่ะ

ราคาเสา H บีม โทร.สั่งเสาH บีม 095-382-4356.

 

WWW.ตัวซี.COM

 

ราคาเสาเหล็ก H ข้อดี สะดวก รวดเร็ว  โทรสั่งเสาH ได้เลย ที่

www.ตัวซี.com

.............................................................................................................................................................................................................................................

ราคาเอชบีมH 6"x6" รุ่นH 150x150 (31.5Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 150x150x7x10 (31.5Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com  นน 189กก/เส้น 

2.ราคาH 150x150x7x10 (31.5Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com  นน 283.5กก/เส้น

3.ราคาH 150x150x7x10 (31.5Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com  นน 378กก/เส้น 

ราคาบีมH 8"x4" รุ่นH 200x100 (21.3Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 200x100x5.5x8 (21.3Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com  นน 127.8กก/เส้น 

2.ราคาH 200x100x5.5x8 (21.3Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com  นน 191.7กก/เส้น

3.ราคาH 200x100x5.5x8 (21.3Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com  นน 255.6กก/เส้น

ราคาบีมH 8"x8" รุ่นH 200x200 (49.9Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 200x200x8x12 (49.9Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com  นน 299.4กก/เส้น 

2.ราคาH 200x200x8x12 (49.9Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com  นน 449.1กก/เส้น

3.ราคาH 200x200x8x12 (49.9Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com  นน 598.8กก/เส้น

ราคาบีมH 10"x5" รุ่นH 250x125 (29.6Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 250x125x6x9 (29.6Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com  นน 177.6กก/เส้น 

2.ราคาH 250x125x6x9 (29.6Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com นน 266.4กก/เส้น

3.ราคาH 250x125x6x9 (29.6Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com นน 355.2กก/เส้น

ราคาบีมH 10"x10" รุ่นH 250x250 (72.4Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 250x250x9x14 (72.4Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com นน 434.4กก/เส้น 

2.ราคาH 250x250x9x14 (72.4Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com  นน 651.6กก/เส้น

3.ราคาH 250x250x9x14 (72.4Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com  นน 868.8กก/เส้น

ราคาบีมH 12"x6" รุ่นH 300x150 (36.7Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 300x150x6.5x9 (36.7Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com นน 220.2กก/เส้น 

2.ราคาH 300x150x6.5x9 (36.7Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com  นน 330.3กก/เส้น

3.ราคาH 300x150x6.5x9 (36.7Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com  นน 440.4กก/เส้น

ราคาบีมH 14"x7" รุ่นH 350x175 (49.6Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 350x175x7x11 (49.6Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.com นน 297.6กก/เส้น 

2.ราคาH 350x175x7x11 (49.6Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com  นน 446.4กก/เส้น

3.ราคาH 350x175x7x11 (49.6Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com  นน 595.5กก/เส้น

ราคาบีมH 16"x8" รุ่นH 400x200 (66Kg/m.) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาH 400x200x8x13 (66Kg/m.)ยาว 6เมตร ตัวซี.comนน 396กก/เส้น 

2.ราคาH 400x200x8x13 (66Kg/m.)ยาว 9เมตร ตัวซี.com นน 594กก/เส้น

3.ราคาH 400x200x8x13 (66Kg/m.)ยาว 12เมตร ตัวซี.com นน 792กก/เส้น

ราคาเอชบีม H 4 " x 4 " ราคาเสา H 100x100.(17.2Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 100x100x6x8 (17.2Kg/m)ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน 103.2กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 100x100x6x8(17.2Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 154.8กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 100x100x6x8(17.2Kg/m) ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 206.4กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H 5 " x 5 "  ราคาเสา H 125x125.( 23.8Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 125x125x6.5x9 (23.8Kg/m)ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน 142.8กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 125x125x6.5x9 (23.8Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 214.2กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 125x125x6.5x9 (23.8Kg/m)ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 285.6กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H  6 " x 6 "  ราคาเสา H 150x150.(31.5Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 150x150x7x10 (31.5Kg/m)ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน 189กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 150x150x7x10 (31.5Kg/m)ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 283.5กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 150x150x7x10 (31.5Kg/m)ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 378กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H  7" x  7"  ราคาเสา H 175x175.(40.2Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 175x175x7.5x11 (40.2Kg/m)  ตัวซี.com ยาว 6 เมตร นน 241.2กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 175x175x7.5x11 (40.2Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 361.8กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 175x175x7.5x11 (40.2Kg/m)ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 482.4กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H 8" x 8"  ราคาเสา H 200x200.( 49.9Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 200x200x8x12 (49.9Kg/m)ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน 299.4กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 200x200x8x12 (49.9Kg/m)ตัวซี.com ยาว 9 เมตร.นน 449.1กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H  200x200x8x12 (49.9Kg/m)ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 598.8กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H 10"x10" ราคาเสา H 250x250.(72.4Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 250x250x9x14 (72.4Kg/m) ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน434.4กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 250x250x9x14 (72.4Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 651.6กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 250x250x9x14 (72.4Kg/m) ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 868.8กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H 12"x12" ราคาเสา H 300x300.(94Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 300x300x10x15 (94Kg/m) ตัวซี.com ยาว 6 เมตร.นน 564กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 300x300x10x15 (94Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 846กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 300x300x10x15 (94Kg/m) ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 1,128กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H 14"x14" ราคาเสา H 350x350.( 137Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 350x350x12x19 (137Kg/m) ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน 822กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 350x350x12x19 (137Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร.นน 1,233กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 350x350x12x19 (137Kg/m) ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 1,644กกต่อเส้น

ราคาเอชบีม H 16"x16" ราคาเสา H 400x400.(172Kg/m) โทร.สั่ง095-382-4356.

1.ราคาเอชบีม H 400x400x13x21 (172Kg/m) ตัวซี.com ยาว 6 เมตร. นน1,032กกต่อเส้น

2.ราคาเอชบีม H 400x400x13x21 (172Kg/m) ตัวซี.com ยาว 9 เมตร. นน 1,548กกต่อเส้น

3.ราคาเอชบีม H 400x400x13x21 (172Kg/m) ตัวซี.com ยาว 12 เมตร. นน 2,064กกต่อเส้น

 

 

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) ตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็ํกตัวซีโครงหลังคา  หรือ ตัวซีโครงหลังคา หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตเหล็กตัวซีคือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทนแข็งแรงซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่า และข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัดและเหล็กตัวซีสามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ เหล็กตัวซี  มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
 
จำหน่ายเหล็กตัวซี จำหน่ายตัวซี ราคาเหล็กตัวซี ราคาตัวซี ศูนย์จำหน่ายเหล็กตัวซี ราคาเหล็กหลังคาตัวซี ตัวซีหลังคาเหล็ก เหล็กหลังคาตัวซี ขายเหล็กตัวซีถูกถูก จำหน่ายตัวซีราคาไม่แพง ราคาเหล็กตัวซีขายส่ง ขายส่งเหล็กตัวซี ขายส่งตัวซี บริการเหล็กตัวซี เหล็ก
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand