www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กกล่องดำ

ราคาเหล็กกล่องดำ

โทรสั่งของได้เลยค่ะโทร.095-382-4356.

ราคาเหล็กกล่องดำ เกรดA คัดของคุณภาพ สวยทุกเส้น การันตีมาตราฐานจากโรงงาน

ตัวซี.com โทร.095-382-4356

ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x1"x2.3mm.มอก.107ยาว6เมตร.ตัวซี.comขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 8.5กก/เส้นโทรสั่งของ095-382-4356ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 

การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA ของคุณภาพ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2"x2.3mm.มอก.107ยาว6เมตร.ตัวซี.comขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 17.5กก/เส้นโทรสั่งของ095-382-4356ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 

การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA ของคุณภาพ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x2"x2.3mm.มอก.107ยาว6เมตร.ตัวซี.comขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 13.4กก/เส้นโทรสั่งของ095-382-4356ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 

การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA ของคุณภาพ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 1-1/2"x3"x2.3mm.มอก.107ยาว6เมตร.ตัวซี.comขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 20.8กก/เส้นโทรสั่งของ095-382-4356 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 

การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA ของคุณภาพ

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x4"x2.3mm.มอก.107ยาว6เมตร.ตัวซี.comขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 27.5กก/เส้นโทรสั่งของ095-382-4356 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 

การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA ของคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand