www.ตัวซี.com

 

ราคาเหล็กตัวซี

 

ยินดีต้อนรับ

โทรสั่งเหล็กตัวซี 095-382-4356 

 

 เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ ไม่มีตัวเบา ไม่มีขาเตี้ยหน้าแคบเราไม่ทำ

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

 

 

ราคาWWW.ตัวซี.COM

 

ยินดีต้อนรับ

โทรสั่งเหล็กตัวซี 095-382-4356

 

 

เหล็กตัวซี.com
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซีดำ C โทรสั่ง095-382-4356

..........................................................................................................................

ราคาตัวซีดำ C 3"x1"1/2x1.6มม.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

  www.ตัวซี.com.ขายบาท น้ำหนัก11โลต่อเส้น

1.ตัวซีดำC 75x45x15x1.6มิล.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 3"x1"1/2x2.3มม.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.ตัวซี.com.ขายบาท  น้ำหนัก17.5กิโลต่อเส้น

2.ตัวซีดำC 75x45x15x2.3มิล.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 3"x1"1/2x3.2มม.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.ตัวซี.com.ขาย บาท  น้ำหนัก23.9กิโลต่อเส้น

3.ตัวซีดำC 75x45x15x3.2มิล.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC4"x2"x1.6mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com.ขาย บาท  น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น

4.ตัวซีดำC 100x50x20x1.6มิล.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC4"x2"x2.3mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com. ขาย บาท  น้ำหนัก21.5กิโลต่อเส้น

5.ตัวซีดำC 100x50x20x2.3mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 5"x2"x2.3mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com. ขาย บาท น้ำหนัก24กิโลต่อเส้น

6.ตัวซีดำC 125x50x20x2.3mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 5"x2"x3.2mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com. ขายบาท น้ำหนัก33.6กิโลต่อเส้น

7.ตัวซีดำC 125x50x20x3.2mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 6"x2"x2.3mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com. ขาย บาท น้ำหนัก26.9กิโลต่อเส้น

8.ตัวซีดำC 150x50x20x2.3mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีดำC 6"x2"x3.2mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com ขายบาทน้ำหนัก36.5กิโลต่อเส้น

9.ตัวซีดำC 150x50x20x3.2mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 10"x3"x4.5mm.ยาว6เมตร ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com ขายบาท น้ำหนัก85.0กิโลต่อเส้น

10.ตัวซีดำC 250x75x25x4.5mm. ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand