www.ตัวซี.com

 

ราคาเหล็กตัวซี

 

ยินดีต้อนรับ

โทรสั่งเหล็กตัวซี 095-382-4356   

 

 เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ สินค้าเกรดA 

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

 

 

ราคาWWW.ตัวซี.COM

 

ยินดีต้อนรับ

โทรสั่งเหล็กตัวซี 095-382-4356

 

 

เหล็กตัวซี.com
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

มอก.เต็มโรงใหญ่

ตัวซีดำ C โทรสั่ง095-382-4356  

..........................................................................................................................

ราคาตัวซีดำC 3"x1"1/2x3.2มม.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.ตัวซี.com.ขาย 1,354บาท  น้ำหนัก21.7กิโลต่อเส้น

3.ตัวซีดำC 75x45x15x3.2มิล.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 4"x2"x4mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com. ขาย1,843บาท น้ำหนัก37.4กิโลต่อเส้น

7.ตัวซีดำC 100x50x20x4mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 5"x2"x4.5mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com. ขาย2,136บาท น้ำหนัก45.2กิโลต่อเส้น

8.ตัวซีดำC 125x50x20x4.5mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีดำC 6"x2"x4.5mm.ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com ขาย2,327บาทน้ำหนัก50.6กิโลต่อเส้น

9.ตัวซีดำC 150x50x20x4.5mm.ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 10"x3"x4.5mm.ยาว6เมตร ตัวซี.com  มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 www.ตัวซี.com ขาย3,787บาท น้ำหนัก84.7กิโลต่อเส้น

10.ตัวซีดำC 250x75x25x4.5mm. ตัวซี.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand